V Konferencja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Zaproszenie

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Wydawnictwa Via Medica, proponujemy Państwu udział w V Konferencji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Tematem tegorocznego spotkania będzie:
Hipertensjologia 2006 - nowa specjalizacja kliniczna w Polsce.

Tegoroczna V Konferencja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego będzie miała wyjątkowy charakter. Pierwszych dziewięćdziesięciu lekarzy uzyskało specjalizację z hipertensjologii, a duży nabór kandydatów do tej specjalizacji odbędzie się właśnie w okresie odbywania się konferencji. Dlatego postanowiliśmy, że zostanie na niej zaprezentowany zarys wiedzy niezbędnej dla tych osób. Jesteśmy przekonani, że ta nowa specjalizacja, a tym samym nasza konferencja spotkają się z dużym zainteresowaniem lekarzy w Polsce.

Poruszane podczas konferencji zagadnienia pozwolą na uaktualnienie wiedzy, a zaproszeni wykładowcy, będący autorytetami w dziedzinie nadciśnienia tętniczego, gwarantują wysoką jakość wykładów.

Wykłady wygłoszą:

Na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych w tegorocznej konferencji przewidujemy uczestnictwo ponad 600 lekarzy z całego kraju.

Licząc na Państwa aktywny udział w konferencji, pozostajemy z wyrazami szacunku.


Prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski
Prof. dr hab. med.
Andrzej Tykarski

Redaktor Naczelny
pisma "Nadciśnienie Tętnicze"

Prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz
Prof. dr hab. med.
Krzysztof Narkiewicz

Konsultant Krajowy
do spraw Hipertensjologii


Copyright © 2006 VM Group